Często Zadawane Pytania i Odpowiedzi/Twój wniosek

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jakie zaświadczenie o dochodach mam przesłać?

Centrum Obługi Klienta
posted this on September 12, 2012 12:46

W przypadku prowadzenia właśnej działalności gospodarczej możesz dostarczyć: rozliczenie podatkowe za rok poprzedni, KPiR (skan książki przychodów i rozchodów z ostatnich 3 miesięcy) lub faktury wystawiane przez Ciebie ( w przypadku samozatrudnienia w firmie)

 
Topic is closed for comments